ترجمه رسمی ، دارالترجمه رسمی اساتید ، دفتر ترجمه رسمی شماره 690 تهران-دارالترجمه رسمی خیابان مطهری- 88811547 - 09121893699 88811547 - 09121893699

تخفیف ویژه برای ترجمه مجدد

شما اینجا هستید : تخفیف ویژه برای ترجمه مجدد
تخفیف ویژه برای ترجمه مجدد
تخفیف ویژه برای ترجمه مجدد

دارالترجمه اساتید به مناسبت تقدیر از اشخاصی که به صورت مداوم نیازبه سفر به خارج از کشور دارند و ترجمه مدارک خود را جهت ترجمه به زبان های مختلف از جمله ترجمه به زبان انگلیسی ، زبان روسی ، زبان عربی ، زبان فرانسه و سایر زبانها به این دارالترجمه می سپارند تخفیف ویژه ای در نظر می گیرد. مشتریانی که ترجمه خود را به ما بسپارند در حالی که در سال چندین مرتبه به ما رجوع می کنند ، می توانند از تخفیفات ویژه دارالترجمه اساتید برخوردار شوند.

تاریخ انتشار : 1398/4/2